MadPsykologerne er en foredragsvirksomhed, der har det klare formål at bringe viden om mad og næring ind i psykologien og ud i verden, og derved udvide psykologiens genstandsfelt. Vi ønsker at oplyse og inspirere fagfolk og lægfolk i retning af en større forståelse for kost-krop-psyke sammenhænge.

Vores formål er at levere viden af høj faglig kvalitet indenfor det nutrio-psykologiske felt og sikre, at vores kunders trivsel, sundhed og evne til at tage aktivt ansvar for deres egen sundhed og handlemønstre øges og ændres. Dette både på individuelt, gruppe og organisatorisk niveau. Det er vigtigt for os at sikre, at vores viden og intervention kan omsættes i praksis og bidrage direkte til resultater med det samme.