Vores menneskesyn og teoretiske ståsted

MadPsykologerne er skabt ud fra en stærk passion for at udvide psykologiens område. Hos MadPsykologerne introducerer vi en, i Danmark, hidtil overset miljømæssig faktor til psykologien, som har stor indvirkning på og kan være en direkte årsag til psykisk sundhed og sygdom. Nemlig vores mad! Det er ikke en nyhed, at den mad vi spiser har stor indflydelse på, hvordan vi har det. Men det er nyt, at autoriserede psykologer eksplicit kobler deres kvalificerede akademiske tilgang sammen med en detaljeret viden om kost-krop-psyke interaktion og tilbyder dette som et solidt videns- og erfaringsgrundlag, hvor ud fra de vidensdeler, inspirerer og behandler mennesker med psykiske udfordringer.

Psykologien har som fagfelt altid anerkendt vigtigheden af at stræbe mod at forstå helheden af de faktorer, der danner og påvirker menneskelig adfærd og psykisk sundhed. Især har psykologien opnået viden om, hvordan vores tillærte tilknytningstil, traumer og relationer påvirker os. Med MadPsykologernes teoretiske og praktiske perspektiv ønsker vi at bidrage til endnu en udvidelse af helheden og inddrage flere faktorer, som nu mere end nogensinde er afgørende for, hvordan vi har det. Nemlig det vi indtager, som er en af de største daglige påvirkningskilder, vi har.

Vores menneskesyn er defineret gennem vores teoretiske og praktiske ståsted. Vi indtager en økologisk psykologisk tilgang til den kliniske psykologi. Ordet økologisk refererer her ikke til økologiske grøntsager, dyrevelfærd eller politisk korrekthed. Ved økologisk forstås de faktorer i mennesket selv og dets omgivelser, som er vigtige for dets udvikling, livsførelse og –opretholdelse samt daglige aktiviteter. Mennesket kan kun forstås ud fra en erkendelse af de miljøbetingelser, mennesket omgives af. Vi har således fokus på menneske-miljø relationen, hvor det ene ikke kan forstås uden det andet, og hvor det psykologiske blik rettes mod, hvordan mennesket lever i dets miljø (Vi er inspireret af Gibson og Johan Trettvik).

Yderligere har vi en humanistisk psykologisk tilgang til mennesket med et stærkt fokus på eksistentialismen og troen på menneskets frie valg ud fra dets kastethed. Kastethed er de forhold i livet, som mennesket ikke selv har valgt eller kan påvirke via valg, fx at vi har de forældre, vi har eller den bestemte sociale, kulturelle, sundhedsmæssige, økonomiske og historiske kontekst, vi fødes ind i (Vi er inspireret af Kierkegaard, Heidegger, Nietzsche, Satre og Camus).

I praksis underviser og intervenerer vi ud fra behandlingsprincipperne i funktionel psykologi, som er en en hybrid af functional medicine og kropspsykoterapeutiske tilgange.

Vi reducerer på ingen måde psykisk trivsel til kun at handle om mad. Vi arbejder multifaktorielt og er modstandere af alle former for reduktionisme, hvad enten den er biologisk eller psykologisk.

Vi ser os selv som en tilføjelse til det eksisterende og ikke som en opposition. Vi bidrager med en tværvidenskabelig orientering, som giver en nuanceret belysning og begribelse af menneske-miljø interaktion med et særlig fokus på den næring, vi indtager.